Prihlasovanie do projektu bolo ukončené. Ďakujeme vám za váš záujem.

Vo všetkých kútoch
Slovenska sú deti,

ktoré si zaslúžia kvalitné a inšpiratívne vzdelávanie.

Mnohé z aktivít na reformu školstva a zavádzanie inovácií sa dejú vo veľkých mestách. Pokiaľ chceme zlepšiť vzdelávania na Slovensku, je nevyhnutné zapojiť všetky školy – malé aj veľké, dedinské aj mestské.

Veríme, že na každom dieťati a každej škole záleží, a preto chceme priamo v regiónoch ukázať možnosti a priniesť inšpiráciu, ako sa dá robiť zmena školstva zdola.

Pokračujeme tu

Harmonogram Grantu

Čo získate,

keď sa zapojíte?

Mám záujem

zúčastniť sa programu

Harmonogram programu

Na každej škole záleží

Harmonogram Grantu Harmonogram Grantu

Program

workshopov

Všetky workshopy
sú jednodňové!

Workshopy budú prebiehať na

ZŠ Nábrežie mládeže 5 v Nitre.

1. Workshop

Prečo učiť inak: lebo avokádo a vitamín D

21. 11. 2019

od 9:30 do 16:00

Aké tri psychologické potreby živia náš vnútorný záujem učiť sa a prečo je dobré ich rešpektovať. A prečo vytrvalosť ešte neznamená byť húževnatý. A ako to všetko spolu súvisí so skupinovou dynamikou a našim učením.

Martin Kuruc

Martin učí tak študentov, ako aj ich učiteľov. Zameriava sa hlavne na tzv. mäkké zručnosti a mediáciu. Zobraziť viac

Rozumie vývinu dieťaťa, rôznym poruchám, práci v skupinách. V jeho profesnom životopise však okrem pedagogických a vychovávateľských pozícií nájdeme aj aktívne členstvo v Lúčnici. Aktuálne pôsobí ako pedagóg na Katedre pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Sústredí sa na témy seba-regulácia a motivácia, výchova k zodpovednosti a samostatnosti či pedagogická diagnostika porúch správania. Svoje expertné rady okrem Indície momentálne poskytuje aj Živici, Teach for Slovakia či Nadácii Pontis. Je veľký sympatizant lenivého rodičovstva, Montessori pedagogiky a školy Summerhill. Martin vie navariť výborné bryndzové halušky podľa rodinného receptu, ktorý sa u nich odovzdáva z generácie na generáciu. Z filmov obľubuje najmä Vykúpenie z väznice Shawshank a Zelené míľa, z hudby jazz a Beatles. Má rád dobrú kávu, víno a šach. Je ženatý a má tri dcéry.

2. Workshop

Kritické myslenie v globálnom kontexte

12. 12. 2019

od 9:30 do 16:00

Ako súvisí kritické myslenie s klimatickou krízou? Vo všetkých možných ohľadoch. Budeme sa pozerať na to, akými metódami a aktivitami môžeme u žiakov rozvíjať kritické myslenie a vnímanie súvislostí a prepojení vo svete. Seminár bude vyskladaný z aktivít, ktoré môžete preniesť do výučby, či už na hodiny občianskej náuky, etiky, ale aj geografie či slovenského jazyka.

Zuzana Labašová

Zuzana je psychologička a lektorka v oblasti globálneho vzdelávania. Zobraziť viac

Vo svojej práci používa zážitkovú pedagogiku, storytelling a rôzne aktivizačné metódy, ktoré študentov vtiahnu do procesu učenia. Učenie sa následne stáva aktívnou snahou namiesto pasívneho prijímania, čím sa zaručí väčšia miera zapamätaného učiva. Spoluautorka metodickej príručky "Komu patrí zem", ktorá ponúka desiatky aktivít na environmentálne a spoločenské témy súčasnej spoločnosti.

3. Workshop

Učiteľ ako sprieVODCA -
koučingové techniky v škole

17.01.2020

od 9:30 do 16:00

Workshop pootvorí dvere k efektívnemu sprevádzaniu, rešpektovaniu a partnerskému prístupu. Spoločne s lektorkou si vyskúšate prácu s rôznymi koučingovými technikami (napr. parafrázovanie, práca s tichom), objavíte potenciál i silu otázok a poučíte sa z najčastejších chýb pri ich kladení.

Jana M. Bálažová

V súčasnosti pôsobí ako mentorka, akreditovaná koučka (ACC, ICF) a koordinátorka rozvojových programov pre učiteľov. Zobraziť viac

Vďaka zahraničným stážam mala možnosť spoznať zblízka britské a španielske školstvo. Vyše 10 rokov pôsobila na bilingválnom gymnáziu v Bratislave ako učiteľka jazykov, koordinátorka mentoringového programu pre študentov, vedúca PK a členka vedenia školy. Pomáhala rozbehnúť Komenského inštitút a Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu na Slovensku.

4. Workshop

Projektový manažment a ako navrhnúť vzdelávací projekt

13. 2. 2020

od 9:30 - 16:00

Ako si stanoviť dobrý cieľ? Aký je rozdiel medzi zámerom, cieľom a aktivitou? A čo má byť prvé? Prečo nie je dobré začínať od aktivít? A čo s tým má analýza stavu a potrieb? Aj to sa dozviete na workshopu o projektovej logike. Všetko interaktívne, prakticky a na konkrétnych ukážkach a príkladoch z projektov Sokratovho a Komenského inštitútu.

Tomáš Pešek

Skúsený kouč a lektor s mnohoročnou praxou v oblasti práce s mládežou na národnej i medzinárodnej úrovni. Takmer dve dekády sa venuje mladým ľuďom a tým, ktorí s nim pracujú. Zobraziť viac

Verí v potenciál mladých ľudí a hľadá rôzne spôsoby a formy, ako sa dá tento potenciál rozvíjať. Od zážitkových programov, kde pracuje priamo s mladými ľuďmi v organizáciách, cez kurzy pre pracovníkov s mládežou, cez vzdelávanie učiteľov až po individuálny či tímový koučing. Pôsobí ako lektor a kouč vo viacerých programoch. Okrem toho už 4 roky pomáha nastavovať projekty študentom Sokratovho inštitútu a tento rok viedol projektový workshop aj pre učiteľov - účastníkov Komenského inštitútu. Venuje sa tiež inováciám v práci s mládežou, rozvoju neformálneho vzdelávania a jeho kvality a aktuálnym trendom medzi mladou generáciou. Najintenzívnejšie spolupracuje s organizáciami YouthWatch, PLUSKO, Prázdninová škola Lipnice, ICF (International coach federation) Slovenská pobočka, Živica a Microsoft.

Podmienky grantu

Ak sa zapojíte do programu a absolvujete aspoň dva workshopy podľa svojho výberu, získate možnosť požiadať o grant vo výške 2 000 eur na realizáciu projektu zmeny na svojej škole.

Ku grantu dostanete aj mentora, ktorý vás bude usmerňovať pri realizácii projektu. Naši mentori sú skúsení odborníci z oblasti školstva, ktorí spolupracujú s Komenského inštitútom.

Z celkového počtu prihlásených projektov vyberieme päť, ktoré získajú grant.

O grant na projekt môžu požiadať učitelia, ktorí sa zúčastnia minimálne dvoch workshopov. Každý zapojený učiteľ sa môže hlásiť s jedným projektom. Z jednej školy sa môžu hlásiť aj viacerí učitelia.

Zúčastnite sa viacerých workshopov

Otázky a odpovede

Koľko stojí zapojenie sa do programu?
Program je vďaka podpore Poštovej banky pre účastníkov zadarmo.

Pre koho je program určený?
Do workshopov sa môžu zapojiť učitelia a riaditelia základných a stredných škôl.

V ktorých regiónoch bude program prebiehať?
Program je momentálne otvorený pre školy v Nitrianskom kraji. Minulý rok bol projekt otvorený pre školy v banskobystrickom kraji a v nasledujúcich rokoch bude program otvorený pre ďalšie regióny.

Harmonogram Grantu

Prihlasovanie do projektu bolo ukončené. Ďakujeme vám za váš záujem.